Tài nguyên dạy học

LIÊN KẾT WEBSITE

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang web này như thế nào?
hữu ích
dễ sử dụng
khó sử dụng

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • THÔNG TIN GIÁO DỤC

  Chào mừng quý vị đến với website của trường THCS Bùi Thị Xuân

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  KẾ HOẠCH TUYEN TRUYỀN GIÁO DỤC PHẨM CHẤT PHỤ NỮ THỜI KY CNH-HĐH NĂM 2013

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Thị Hồng Dung
  Ngày gửi: 19h:03' 18-06-2013
  Dung lượng: 57.0 KB
  Số lượt tải: 327
  Số lượt thích: 0 người

  PHÒNG GD&ĐT PHÚ GIÁO
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  
  TRƯỜNG THCS BÙI THỊ XUÂN
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  
  
  
  
   Số: /KH-THCSBTX
  Tân Long, ngày tháng năm 2013
  
  
  KẾ HOẠCH
  Thực hiện tiểu Đề án 2 về tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức
  Phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước
  Trong trường học năm 2013

  Thực hiện kế hoạch số 30/KH-PGDĐT ngày 01/4/2013 về kế hoạch thực hiện tiểu đề án 2 về tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước trong các trường học năm 2013 ” của BCĐ tiểu Đề án 2 ngành GDĐT Phú Giáo.
  Trường THCS Bùi Thị Xuân xây dựng kế hoạch thực hiện tiểu Đề án 2 về tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong nhà trường năm 2013 như sau:
  I . MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
  Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước theo tiêu chí: có lòng yêu nước; có sức khoẻ; có tri thức, kỹ năng nghề nghiệp; năng động, sáng tạo; có lối sống văn hoá và lòng nhân hậu trong cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong nhà trường.
  Giúp cho tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong nhà trường nắm được những nội dung trọng tâm của đề án; những tiêu chí và nội dung của phẩm chất đạo đức của phụ nữ Việt Nam từ đó có ý thức giữ gìn và phát huy vai trò của mình trong thời kỳ phát tiển và hội nhập
  II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN:
  1. Nội dung hoạt động:
  - 100% CB.GV.NV được tuyên truyền các nội dung về:
  + Các tiêu chí xây dựng người phụ nữ Việt Nam và phụ nữ ngành giáo dục thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước; đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội trong thời kỳ mới: có lòng yêu nước; có sức khoẻ; có tri thức, kỹ năng nghề nghiệp; năng động, sáng tạo; có lối sống văn hoá và lòng nhân hậu
  + Chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật các chế độ về công tác nữ và chiến lược Quốc gia về bình đẳng giới; các văn bản liên quan đến việc xây dựng, giữ gìn, phát huy các giá trị phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam.
  + Các gương điển hình thực hiện tiêu chí phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước nói chung, của ngành GD&ĐT.
  - Kiện toàn ban chỉ đạo, xây dựng kế hoạch hoạt động trong năm 2013.
  - 100% CB.GV.NV được bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng trong công tác tuyên truyền, giáo dục đạo đức phụ nữ theo tiêu chí phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước
  - 100% lao động nữ được tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước. Tham gia đào tạo trên chuẩn 100% đạt chuẩn và 50% trên chuẩn.
  - 90% học sinh trong đó 100% học sinh nữ đươc tuyên truyền, giáo dục phù hợp với lứa tuổi về các tiêu chí phụ nữ Việt Nam thời kỳ CHN-HĐH đất nước theo kế hoạch của nhà trường
  - Tổ chức sơ kết thực hiện tiểu đề án 2 và báo cáo về BCĐ tiểu đề án 2 ngành giáo dục đảo tạo Phú Giáo theo đúng thời gian quy định.
  2. Giải pháp:
  a. Đối với CB.GV.NV:
  - Tổ chức triển khai kế hoạch.
  - Tổ chức các buổi tọa đàm, nói chuyện chuyên đề về tiêu chí phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước.
  - Tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc, ngày truyền thống của ngành và hội LHPNVN.
  - Lồng ghép tuyên truyền trong các chương trình giảng dạy, các phong trào thi đua trong nhà trường.
  b. Đối với học sinh:
  - Tổ chức tuyên truyền, giáo dục tiêu chí xây dựng người phụ nữ mới trên các phương tiện thông tin đại chúng, các hoạt động nội, ngoại khóa trong nhà trường.
  - Tuyên truyền lồng ghép qua bài giảng của một số môn học, trong giờ chào cờ, các hoạt động ngoại khóa, hoạt động ngoài giờ lên lớp.
  3. Tổ chức thực hiện:
  - Tháng 5, 6 tổ chức tuyên truyền, giao lưu, rút kinh nghiệm cụm 3 theo kế hoạch của BCĐ phòng giáo dục.
  - Đưa các chỉ tiêu về
   
  Gửi ý kiến

  TÌM KIẾM VỚI GOOGLE

  Tìm kiếm GOOGLE Internet Tìm hình ảnh